ISO 9001: Kvalitetsledelse
Gør dine produkter og services bedre og gør dine kunder og interessenter gladere.
Certificering af dit kvalitetsledelsessystem viser din forpligtelse til konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige forretningsmæssige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af modstandsdygtighed og bæredygtige forretningsresultater.

ISO 9001-standarden indeholder specifikke krav til et kvalitetsledelsessystem, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter og services, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovmæssige krav.

Hvad er ISO 9001
Standarden kan anvendes af alle typer virksomheder i alle brancher og er baseret på en række kvalitetsledelsesprincipper, herunder et stærkt kundefokus, motivation og inddragelse af den øverste ledelse, procestilgang og løbende forbedringer.

  • ISO 9001 opstiller kriterierne for et kvalitetsledelsessystem, som fokuserer på effektiviteten af kvalitetsprocesserne, hvilket hjælper dig med at arbejde mere effektivt og reducere antallet af produktfejl.
  • Den fremmer implementeringen af en risikobaseret procestilgang, der lægger vægt på krav, merværdi, procesydelse og effektivitet samt løbende forbedringer gennem objektive målinger.
  • Den bygger på ISO's High Level Structure (HLS), som er det sæt af 10 krav, som alle ISO-standarder er baseret på. Det sikrer struktur for alle ledelsessystemer og giver mulighed for større integration med forskellige ledelsessystemer, f.eks. miljø, arbejdsmiljø, informationssikkerhed og andre.

Akkrediteret certificering
DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant ISO 9001-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.
UDFYLD FORMULAREN FOR AT ANMODE OM
ET TILBUD PÅ ISO 9001 CERTIFICERING:
       Note -
       Privacy policy
       Terms of use
Fordele ved at blive certificeret
Det er vigtigt at kontrollere, at dit system fungerer. Certificering til ISO 9001 af en uafhængig tredjepart verificerer, hvordan dit ledelsessystem fungerer, og demonstrerer dit arbejde med at anvende effektive kvalitetsstyringsprincipper i organisationen.

Dermed er du i stand til at:
  • Opbygge tillid til dit ledelsessystems præstationer internt og eksternt.
  • Implementere en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og vide, hvor indsatsen skal fokuseres. 
  • Øge kundernes tillid og tilfredshed, hvilket igen kan føre til øget forretningsbeskyttelse mod computersvindel.
  • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde forretningskrav fra kunder, leverandører og underleverandører.

Om DNV Business Assurance
DNV er et af verdens førende certificeringsorganer. Gennem certificering af ledelsessystemer og træningstjenester hjælper DNV virksomheder med at håndtere risici, sikre overholdelse og bæredygtig præstation af organisationer, mennesker og værdikæder på tværs af alle typer industrier, herunder mad og drikke, bilindustrien og luft- og rumfart. 

DNV's digitalt aktiverede certificeringstjenester hjælper kunderne med at håndtere risici og løbende forbedre sig. Uanset om det drejer sig om kvalitet, miljø, sikkerhed eller sikkerhedsudfordringer, kombinerer DNV ekspertise inden for teknik, industri og risikostyring for at opbygge tillid, kontinuitet og modstandsdygtighed.  DNV gør det muligt for sine kunder og deres interessenter at træffe kritiske beslutninger med tillid. 

DNV er drevet af sit formål - at beskytte liv, ejendom og miljø - og hjælper med at tackle de udfordringer og globale forandringer, som kunderne og verden står over for i dag, og er en betroet stemme for mange af verdens mest succesrige og fremsynede virksomheder.